Rasyonel sayılar

x = 5 tanımsız yaptığı için x 5 olamaz.
y = 2x olduğuna göre
y = 2.5 = 10 olamaz

1 Beğeni

Teşekkürler ederim…

1 Beğeni