Rasyonel sayılar

Birisinin alanı (11/5)(11/5) diğerininki (11/5)(23/4 - 11/5).