Rasyonel sayılarla işlemler

bulamadım

750 olması lazım cevap