Rasyonel sayilarr

x + 3/8 = (8x+3)/8 bu değerin tam sayı olabilmesi için

8x + 3 = 8 olmalı

buradan x = 0.625 bulunur.