Reel kökler bulma

(2x-1).(3x+1) reel kökleri bulunuz

Doğru Cevap: