Sayı basamaklarııııııı

Doğru Cevap: 11 yardım eder misiniz

Soruyu tekrar yükleyebilir misiniz ?