Sayı dizileri sorusu 3

Buna göre
19. soru cevabı : B seçeneği (d=3)
20.soru cevabı : C seçeneği (4+1=5)

1 Beğeni