Sayı kesir problem sorusu 5

x= v.t formulünden yararlandım. (yol = hız.zaman) Aynı süreler için oranları hesapladım.