Sayı kesir problem

Doğru Cevap:

Şişe 9x olsun

1/3 u dolu ise 3x doludur

bardağın hacmi b olsun 3 bardak alınırsa

2/9 kalıyor yani 2x

3x-3b=2x

b=x

Şişenin 2/3 u 9x*2/3=6x

3 bardak daha su eklenirse

6x+3x=9x yani tamamı dolar

Cevp c şıkkı yani 7/9

Haklısın işlem hatası yapmışım

3x-3b=2x

b=x/3

6x+3*x/3=7x doluyor tamamı 9x ti

7x/9x=7/9