Sayı kesir problemi

paranın ilk ve ikinci yarıları eşit olduğuna göre
(d: gün sayısını gösterir)
40d = 60(30-d)
buradan d = 18 çıkıyor.

paranın tamamı = 2.40d = 80d = 80.18 = 1440 TL
ilk 18 gün = 40d = 40.18 = 720 TL
kalan 2 gün = 60.d = 60.2 = 120 TL
kalan para = 1440 - (720+120) = 600 TL
cevap : B

2 Beğeni


Geç kaldım

1 Beğeni