Sayi kesir problemleri sorusu

Mumların boyu (3*4 ten) 12x olsun.
Biri 3x erirken diğeri 4x eriyor.
Biri diğerinin 2 katı olduğu saati soruyor:

2(12x-4xt)=12x-3xt
24x-8xt = 12x-3xt
12x = 5xt

t = 12/5 saat
t = 60* (12/5) = 144 dakika
144 dakika = 2 saat 24 dakika

13:00 + 2:24 = 15:24

Cevap C

Kolay gelsin.
Başarılar