Sayı kesir problemleri

her gün 3 ün katı olarak bilen sayısı artmaktadır. Bu durumda x. gün
(parantez içleri üslü ifade olmak üzere)
3(x-1) = 729 = 3(6) olmaktadır.
(ilk gün 3(0)=1 olmakta bu nedenle x-1 şeklinde hesaplıyoruz.)
x = 7 olur.

Cevap D

1 Beğeni