Sayı kesir problemleri

işlemleri yaparken kendilerini saymıyoruz.

E = 3(K-1)
E-1 = 2K olarak formülleri yazıp çözersek;

K = 4
E = 9
toplam = 13 bulunur.

1 Beğeni