Sayı Kesir Problemleri

Doğru Cevap Şıkkı:C

  1. (x-1)² = 196
    (x-1)² = 49
    x-1 = 7
    x = 8