Sayı Problemleri Soru

Cevap A şıkkı diyor. Bu arada sorudan en ufak bir şey anlamadım.