Sayı problemleri

Doğru Cevap:

2X+4=3X-24
X=28
Denklemlerin herhangi birinde x değerini yerine yazıyoruz
2 . 28+4=60

1 Beğeni