Sayı problemleri

Yükleme: JPEG_20200308_231352_1505396941906388767.jpg…
Cevap A