Sayı problemleri

2(x/2 + 4) = 2x - 10
x+8 = 2x-10
x= 18
Cevap C

2(×/2+4)=2×-10
2(×+8/2)=2×-10
İkiler birbirini götürür
×+8=2×-10
X i diğer tarafa 10 u diğer tarafa alıyoruz
×=18

1 Beğeni