Sayı problemleri

Doğru Cevap:

birinci = x
ikinci = x-2
üçüncü = x+5
dördüncü = x olur.

toplarsak
4x + 3 = 35
x = 8 olur.
en fazla ise x+5 = 13 ile dördüncü alır.