Sayı problemleri

Cevabı Nedir Söylerseniz Sevinirim

Sorunun Cevabı a şıkkı