Sayı problemleri

Cevap c

Olayı formulize edemedim ama;

15 yarısı = 7,5 yarım hediye kalan = 7
7 yarısı = 3.5 yarım hediye kalan = 3
3 yarısı = 1,5 yarım hediye kalan = 1
1 yarısı = 0,5 yarım hediye kalan = 0

Cevap C

1 Beğeni