Sayı problemleri

1 saat=120 dk 1saat 30 dk’yi soruyor 120+30 dan 150 dakika cevap D