Sayı problemleri

Cevap A olmalı çünkü 4÷5 oranı 24
1÷5 oranı 6 olur ve x gazı 2 gram demiş formülü kılan 2×24=6×y
48=6y
Y=8