Sayi Problemlerri

Aslinda 3 sifiri eklemeyebilirdim, neyse gonderdim artik