Sayı ve kesir problemleri

Birinin boyu 2k diğeri k imiş

2k=6.v dersek
Uzun olan mumun yanma hızı k/3

k=8.v dersek kısa olan mumun yanma hızı k/8

2k-k/3t=k-k/8t
k=5k/24*t
t=24/5=4.8

1 Beğeni