Sayilar konuşu diziler

Doğru Cevap:e

  1. dizi 3(n-1) ile ifade edilebilir.
  2. dizi ise 2009- 4(n-1) olarak ifade edilir.

Bu iki diziyi n. eleman için birbirine eşitlersek ;

3(n-1) = 2009 - 4(n-1)
işlemleri yaparsak;

n = 288 bulunur.
Cevap : E

1 Beğeni