Sayılar temel kavramlar

a b c ve d pozitif tam sayılar olmak üzere
a+b=49
c+d=8
Olduğuna göre (a÷c)÷(d÷b) ifadesinin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Doğru Cevap:3