Sayilarda temel kavram

3. Ardışık üç doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilen sayıya “çarpışık sayı” denir.

Örneğin, 60 = 3.4.5 olduğundan 60 bir çarpışık sayıdır.

Bir x çarpışık sayısından büyük en küçük çarpışık sayı y olmak üzere,

х/y=2/3

olduğuna göre, y kaçtır?

A) 324

B) 336

C) 380

D) 472

E) 504


Anlamadığın bir yer varsa sorabilirsin