Sayılarla ilgili bir soru

  1. Üç basamaklı bir doğal sayının yüzler basama ğındaki rakam 2 arttırılıp, onlar basamağındaki rakam 3 azaltılıp, birler basamağındaki rakam

4 arttırılırsa bu sayıdaki artış aşağıdakilerde hangisi olur?

A) 234

B) 226

C) 180

D) 174

E) 163

X sayımız olsun
Yüzler basamadığı 2 arttırılıyorsa X+200
Onlar basamağı 3 azaltılıyorsa X-30
Birler basamağı 4 arttırılıyorsa X+4

X+200-30+4= X+ 174

Yani X sayısı 174 artmış oldu

1 Beğeni

Ben de bu şekilde yapmıştım fakat cıkarmaya gelince durdum bakmadım teşekkür ederim ;)))