Sayisal mantik ve problemler

Doğru Cevap:E

En çok 94
En az 29 olur fark 65