Sayma teknikleri

Sayma teknikleri
0

30*29 = 870
Cevap D olur.