Sayma teknikleri

Sayma teknikleri
0

örüntünün kuralı 3n+1 olduğuna göre
20.eleman 3.20+1 = 61 olur.