Sayma ve olasılık

Doğru Cevap: E

a+b, 3, 4, 7, 12 olabilir yani
(1,2), (2,1)
(3,1), (2,2), (1,3)
(1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1)
(6,6) olabilir 12 tane
12/36=1/3

2 Beğeni