Sayma ve olasılık

Doğru Cevap: D

Sadece 1 soru cevaplayanlar \binom 7 1 kişi olur
Sadece 2 soru cevaplayanlar \binom 7 2
Sadece 3 soru cevaplayanlar \binom 7 3
.
.
.
7 soruyu da cevaplayan \binom 7 7
Olur
Toplarsan 2^7-\binom 7 0=127 olur