Sayma ve olasılık

Doğru Cevap: E

Bu ifadenin açılımında katsayılar

\binom 6 0 , \binom 6 1 , \binom 6 2, … , \binom 6 6 şeklindedir. 7 terim vardır. İki tanesi seçilecek \binom 7 2 =21 olur.
Yani toplam durum 21, istenen durumlar :
\binom 6 0 = \binom 6 6

\binom 6 1 = \binom 6 5

\binom 6 2 = \binom 6 4 3 tanedir.

P=\frac{3}{21}=\frac{1}{7}