SAYMA VE olasılık

2 zar atıldığında tüm durumlar 6^2 = 36 adettir.

Gelen sayıların toplamının en az 9 olması için
3-6
4-5
5-4
6-3 --> 4 adet 9
4-6
5-5
6-4 --> 3 adet 10
5-6
6-5 --> 2 adet 11
6-6 --> 1 adet 12 gelme durumu vardır. Toplam : 10 durum

Olasılık = 10 / 36 = 5/18 olur.

1 Beğeni