Sayma ve olasilik

Bilyeler SS veya BB olabilir. Bu durumda toplam söz konusu olacaktır.

SS olma olasılığı ; (5/8)(4/7) = 20/56 (ikinci durumda bilye sayılarını birer azaltıyoruz.)
BB olma olasılığı : (3/8).(2/7) = 6/56 (ikinci durumda bilye sayılarını birer azaltıyoruz.)

Toplam T = 20/56 + 6/56 = 26/56 = 13/18
Cevap B

1 Beğeni