Şekil yeteneği küp 4

sağdaki matrisin herhangi bir hücresi soldaki matriste aynı yerde yer alan hücrenin 2 fazlası şeklinde bağlantı kurulmuş.
Buna göre;
A = 4
B = 3
C = 1
D = 6
Toplam = 14

İyi çalışmalar
Başarılar

1 Beğeni