Sınav sorusu dinamik

Kütlesi 5 kg olan eğik düzlem üzerindeki X cismi serbest bırakılıyor cisim ile yüzey arasındaki sürtünme katsayısı K=0,2 olduğuna göre cismin ivmesi kaç m/s 'dir? (G=10, Sin 53 = 0,8, Cos 53 = 0,6)