Sıvı Basıncı

İçerisinde su bulunan şişenin K ve L noktaların dan özdeş delikler açılıyor ve suların yatayda aldığı yollar cetvel yardımıyla ölçülüyor.

Buna göre yalnızca bu etkinliğe göre;

I. Sivilar kabın yan yüzeylerine basınç yapar.

II. Derinlik arttıkça sivi basıncı artar.

III. Sivinin yoğunluğu, sivi basıncını etkiler.

çıkarımlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız II.

C) I ve II.

B) I ve III.

D) I, II ve III.