Sıvı çözeltiler

A

55 gram Caci, nin 7,2 gram suda tamamen çözünmesi sonucu oluşan çözeltideki suyun mol kesri kaçtır? (CaCl, = 110 g/mol, H2O = 18 g/mol)

55/110=0.5 mol kalsiyum klorür var. 7,2/18=0,4mol su var. Xsu=0,4/0,5+0,4 =4/9