Sıvı çözeltiler

0,1 mol NaOH kullanılarak kütlece %20 lik çözelti hazırlamak için kaç gram su gerekir? (NaOH:40)

1 Beğeni

2 Beğeni