Sıvıların kaldırma kuvveti acil bakar misiniz

Kütlesi 300 g olan bir K cismi, özkütlesi 3 g/cm olan bir SIVıyla dolu kaba bırakılınca, kaptan 100 g SIvi taşıyor.

Buna göre K cisminin öz kütlesi kaç g/cm3 tür?

A) 3

B) 6

C) 9

D) 10

E) 12