Siyer sorusudur

Mescidi nebinin İslam toplumu inşaasında ne gibi fonksiyonları olmuştur?