Soruda çok zorlandım

Kolilere sırasıyla x,y,z dersek;

x+y = 76
x+z = 54
y+z = 66

alt alta toplarsak;
2(x+y+z) = 76+54+66 = 196

x+y+z = 98 bulunur.
Cevap : D