Sorumu acil cözermisiniz

55!= 3^n.A

eşitliğinde A ve n doğal sayılardır. Buna göre, n nin en büyük değeri kaçtır?

A) 27

B) 26

C) 25

D) 24

E) 23