Sorunun cevabını açıklar mısınız

Sayıların kesirli olması nedeniyle paylarına bakmamız gerekiyor. 2 ve 3 ün ortak katı ve 3 basamaklı olması gerekiyor.

102 sayısı hem 2 hem de 3 e tam bölündüğüne göre cevap D