Soruya bakarmısiniz

x in çözüm kümesi mi istenmektedir ?
Seçenekleri de paylaşabilirseniz yaptığım çözümün doğruluğunu kontrol eder cevabı sizinle paylaşabilirim.

Kolay gelsin

X in çözüm kümesi
Seçenekler yok

Ben şöyle düşündüm:
99 ve 63 sayılarının kareleri çarpımı 87 nin karesinden çok büyük olacağından
her bir ifadenin 0 olma koşulu bu denklemi sağlar.

Bu durumda

5x-2 =0 ise
x = 2/5 ve (x+1)(2) = 0 x = -1

x-1 = 0 ise
x = 1 ve (x+1)(2) = 0 x = -1

ÇK = {-1,2/5,1} den oluşmalıdır.