Soruyu detaylı cozermisiniz (kümeler sorusu)

A = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}

kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı, 4 ba samaklı, 5 ile bölünebilen kaç farklı doğal sayı yazılabilir.

lir?

A) 120

B) 160

C) 180

D) 200

E) 220

Cevap E

1 Beğeni