Soruyu yaparmisiniz

X icin dogal sayi sarti olmadigindan A şıkkı da olabilir

5X+3 > 6X-1 ifadesinde bilinen sayıları bir tarafa, bilinmeyen sayıları bir tarafa aldığımızda denklemimiz

4 > x olur. O halde x 4’ten küçük sayılar olmak zorundadır. Soruda en fazla dediği için 4’ten küçük en büyük sayıyı almalıyız. Bu nedenle x,'i 3 almalıyız. Can’ın yaşını sorduğu için;
5x+3’ten 5.3+3=18 olur. (Cevap B)